Valpar

 

Under julhelgen 2019 har vi haft en lyckad parning mellan Kalyanas Summer Of Love och Hörkaers Zacapa Della 

Om allt går väl väntas dvärg-valpar i slutet av Februari 2020.