Uppskjutna parningar

På grund av den pågående Corona-pandemin får vi svårt att genomföra våra planerade parningar. Detta då de hanar vi önskar finns bortom stängda gränser. Däremot har vi både Heaven (Kalyanas Stairway To Heaven) och Nala (Badamtam’s Qidong) hemma. Den parningen kan vi genomföra när det blir dags. (Parningen har nu skett. Se andra sidor)